foredrag

KOMMENDE FOREDRAG

Onsdag den 1. september 2021

kl. 19 i biografsalen

 

Klaus Møller

Mine år i Grønland

 

Tag med på en fantastisk rejse i Grønland, fra Disko til Qaanaaq og fra Østkysten til Nuuk, når

Klaus Møller fortæller om sine år i Grønland og læser digte op fra sin bog ”Tumit – Spor i mig af Grønland”.

 

Klaus Møller boede med sin familie og arbejdede som lærer mange år i Grønland for at vende tilbage til Danmark for 12-13 år siden. Men hans søn, svigerdatter og to børnebørn bor stadig i Nuuk. Så han kommer til Grønland flere gange om året, ofte i længere perioder, og har på den måde et fint billede af det nuværende, selvstyrende Grønland og det Grønland, som var for nogle år siden.

I Nuuk er der sket en eksplosiv udvikling, mens der i små byer og bygger på alle måder, bortset fra en vis fraflytning, er sket meget lidt de senere år, siger Klaus Møller.

 

For et par år siden udgav han digtsamlingen ”Tumit – Spor i mig af Grønland” med indtryk og oplevelser fra årene nordpå. I sit foredrag vil Klaus fortælle historierne bag digtene og læse nogle af dem op. Han vil også vise billeder fra Grønland, især de smukke akvareller, som Jette Jørgensen har malet til bogen, og nogle af sine egne fotos.

Det bliver en både livsbekræftende og tankevækkende aften, når Klaus Møllers fortæller os om sine personlige oplevelser, om stederne, naturen, menneskene og den grønlandske kultur.

 

 

Klaus Møller, Billeshave, er forfatter og pensioneret lærer.

Onsdag den 29. september 2021

kl. 19 i biografsalen

 

Poul Petersen

Trankebar:

Fra tropekoloni til dansk-indisk kulturcenter

 

Danmark er et lille land, men vi danskere har gennem historien afsat nogle aftryk på den store verden.


I 1618 afgik fem skibe fra København mod Asien. Kong Christian 4. var gået sammen nogle med københavnske forretningsfolk om at anlægge en handelskoloni, hvorfra danske skibe skulle hjemføre eftertragtede varer som peber. Eventyret endte med at skibene næsten to år senere landede på Coromandelskysten i Sydindien. Lederen af delegationen lejede et stykke land og opførte en borg på størrelse med Kronborg, som fik navnet Dansborg, mens kolonien fik navnet Trankebar.


Trankebar var dansk i 225 år, indtil den i 1845 blev afhændet til Briterne.


Vi Danskere må have opført os rimeligt pænt, for da vi, en lille flok fynboer, kom til Trankebar i 1980’erne, oplevede vi, at ordene ”Denmark” og ”Danish” havde en positiv klang hos lokalbefolkningen i Trankebarområdet, siger Poul Petersen.


Dengang – for 30-40 år siden – var glansen for længst gået af den gamle handelsstation, som var præget af betydeligt forfald.


Det satte vi os for at genoprette. I 2002 renoverede vi den første del af Fort Dansborg, for at fortsætte med gravsteder på den danske kirkegård og Guvernørhuset. Det blev domicil for Dansk-Indisk Kulturcenter med Trankebar Maritime Museum og Dronningens Historiske Bibliotek… og indimellem giver vi under vore ophold i Trankebar undervisning i vores fælles dansk-indiske kultur og historie på de lokale skoler og seminarier om aftenen.


For tiden er vi ved at renovere Kommandantens hus på Dronningensgade, hvor den danske guvernør har boet. Vi har den store glæde at vi gennem årene hele tiden har modtaget små donationer, som har hjulpet os på vej.

En af vores faste støtter er Dronning Margrethe, som fem gange har doneret penge til vores arbejde.

 

En af de største glæder, jeg har ved arbejdet i Trankebar, er, når jeg kan modtaget et hold elever fra Vestfyns Efterskole og fortælle dem historien på stedet.

 

Poul Petersen, Tommerup, er formand for Foreningen Trankebar og tidligere forstander på Vestfyns Efterskole.

 

Foreningen Trankebar blev stiftet i 2002 og har til formål at bevare de danske bygningsværker i Trankebar og formidle kendskabet til Trankebars betydning for Danmark og forholdet mellem Indien og Danmark.


Yderligere information på

www.foreningen-trankebar.dk

Onsdag den 27. oktober 2021

kl. 19 i biografsalen

 

Louise H. A. Trankjær

Mit liv med bøger, blomster og børn

 

I mit foredrag vil jeg fortælle om, hvordan litteraturen kom ind i mit liv, hvordan jeg selv begyndte at skrive, og hvordan litteraturen blev min levevej.

Bøger har altid været en del af mit liv. Som barn fik jeg læst højt, så begyndte jeg selv at læse, og på sin vis voksede litteraturen ligesom mig. Som jeg blev ældre, fik litteraturen en anden betydning, men den beholdt sin vigtige plads i mit hjerte.

Jeg lever nu af litteraturen. Jeg er forfatter, og jeg arbejder som redaktør og oversætter i mit eget firma. Derudover læser og anmelder jeg bøger fra forlagene i Danmark. Bøgerne er allestedsnærværende i mit liv, som nu også er fyldt med børn, hjem og voksenliv, og jeg vil ikke have det på nogen anden måde.

 

Louise H. A. Trankjær er forfatter, anmelder, oversætter og redaktør.

Onsdag den 17. november 2021

kl. 19 i biografsalen

 

Lisbeth Nielsen

Et strejftog i Højskolesangbogen

 

I Danmark har vi opfundet fællessangen, og vi har verdens største sangskat. Den mest populære sangbog er Højskolesangbogen.


Denne aften bliver I guidet rundt i sangbogen, og vi skal synge både de gamle kendte sange, men også flere af de nyeste.


Der bliver en kort omtale af hver sang, og man får også lejlighed til at komme med forslag til sange, vi skal synge.


Husk: En god sang børster støvet af hjernen, og man kan ikke være sur, når man synger.

 

Lisbeth Nielsen er pensioneret lærer. Hun var i en lang årrække musiklærer på Aarupskolen, hvor hun underviste i sang og klaverspil.


Hun nyder nu sit otium med lange gåture, rejser, litteratur og ikke mindst sang og klaverspil.

Lisbeth er frivillig på plejehjemmet Holmely, når der skal spilles og synges, og medarrangør af månedlige syng-sammen aftener i Rørup Sogneforening.


Hendes favoritsangbog er Højskolesangbogen, som bliver flittigt brugt i mange sammenhænge.

Onsdag den 19. januar 2022

kl. 19 i biografsalen

 

Allan Buch

Fiskeri ved Lillebælt og andre bælter gennem tiderne

 

En aften, hvor alt går i fisk. Foredragsholderen vil tale om:


  • Fiskeri i bælterne før og nu, både og fangstgrej.
  • Fisketyper før og nu.
  • Marsvin, tun, som er i fremgang, og sjældnere typer, især i Lillebælt.
  • Antal fiskere og fiskerlejer før og nu.
  • Fiskerens uddannelse og daglige arbejde, afsætning og eksport.
  • Tilgang til faget - er der piger med?
  • Fiskernes faglige organisation.
  • Fiskehandlere og priser.
  • EU, kvoter, miljø, forskning, lovgivning.

 

Allan Buch er praktisk fisker, fiskehandler ved Skrillinge Strand, fiskeriteknolog fra Esbjerg Universitet og formand for Bælternes Fiskeriforening.